top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT / COOKIES

Amb aquesta Política de Privacitat, TED SERVEIS, SL (en endavant, nosaltres o TED SERVEIS) t’informem de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que oferim i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les teves dades personals i als nostres tractaments et confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

NORMATIVA APLICABLE

 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD),

 2. El Decret 391/2022, del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la LQPD, i

 3. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”).

Hem estructurat aquesta política en els següents desplegables per a facilitar-te l’accés als punts del teu interès, no obstant, si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web.

1.     A QUI APLICA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb TED SERVEIS a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que TED SERVEIS ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

2.     QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

L’únic responsable del tractament de les teves dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:

TED SERVEIS, SL, amb NRT L-711630-N i amb domicili social a C/ Mirador d’Encamp, 16, AD200 Encamp (Principat d’Andorra).

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades extern  ̶ Win2win, SLU, empresa andorrana especialitzada en privacitat i protecció de dades personals ̶  a qui podràs dirigir-te mitjançant el correu DPDextern@win2win.ad.

Addicionalment, si et trobes a la Unió Europea t’interessa saber que el nostre representant a l’efecte de protecció de dades és la societat COMPLIANCE GAP MITIGATION, domiciliada al carrer Ferraz 28, 2n Esq. 28008 Madrid, (Espanya), amb qui pots contactar mitjançant els telèfons (+34) 917589441 i (+34) 915482701, o bé (preferentment) mitjançant el correu AQUESTA-ENTITAT@compliancegapmitigation.com .

TED SERVEIS no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que et recomanem encaridament que llegeixis amb atenció la informació que et proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les teves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visitis), i que et comuniquis amb aquest responsable si tens alguna inquietud o pregunta.

3.     COM OBTENIM LES TEVES DADES PERSONALS?

En general, ets tu qui, directament, ens proporciones les teves dades personals —per exemple, mitjançant el formulari que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

 • Les dades que ens proporcionin tercers quan reserven o compren els nostres vehicles o sol·liciten altres serveis, en el teu nom (per representar-te o sota el teu consentiment);

 • Les dades que ens proporcionin les companyies asseguradores amb les que contractis l’assegurança del vehicle i, sempre amb el teu consentiment, ens facin arribar el certificat corresponent;

 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representes;

 • Les fotografies o vídeos dels esdeveniments que organitzem o en els quals participem, i en les quals puguis aparèixer;

 • ·       Les fotografies, textos o altres mitjans de comunicació que l’autor pugui presentar per publicar a la nostra web o les nostres xarxes socials, normalment dins del marc d’un procés participatiu, d’acord amb els corresponents termes i condicions, i per tant, amb el teu consentiment. 

 • Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els corresponents drets;

 • Les dades personals que sobre tu puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web; i

 • Les cookies d’aquest lloc web, sobre les quals trobaràs més informació en la nostra política de cookies .

4.     PER A QUÈ FEM SERVIR LES TEVES DADES I AMB QUINA BASE LEGAL HO FEM?

PER A ATENDRE LES TEVES SOL·LICITUDS, CONSULTES O RECLAMACIONS

Recollim les dades personals que ens proporciones en els teus correus electrònics o en els teus missatges de comunicacions instantànies, per telèfon, a través del formulari de contacte de la web o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que tens sobre les teves dades personals.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifestes en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les teves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre’t. El subministrament de les teves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la teva sol·licitud, consulta o reclamació. Pots revocar el teu consentiment quan ho desitgis, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la teva sol·licitud, consulta o reclamació.

PER A INICIAR I MANTENIR LA RELACIÓ AMB ELS NOSTRES CLIENTS

Recollim les teves dades que rebem oralment o per escrit directament de tu o d’un tercer que et representa o intermèdia per tu, quan ens compreu un vehicle o ens contracteu un servei (per exemple, la reserva d’una matrícula amb un número concret) amb la finalitat de gestionar el dit contracte, proporcionar-te el corresponent vehicle o servei i facturar-te’l.

Si fas un pagament mitjançant TPV, recollim els 4 últims dígits de la teva targeta de pagament juntament amb l’identificador del teu pagament, la data i l’import, per poder atendre qualsevol sol·licitud d’informació o devolució en relació amb aquest pagament . Aquestes dades no ens permeten identificar-te, i, per tant, si vols sol·licitar-nos alguna cosa en relació amb elles, hauràs de proporcionar-nos alguna dada que ens permeti vincular-les amb tu.

Addicionalment, t’informem que, arran d’aquesta relació contractual, podem comunicar-te oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els productes o serveis que ens hagis comprat o contractat.

Els  tractaments d’aquestes dades estan legitimats per ser necessaris per l’execució del contracte de serveis o venta de vehicles en què ets part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-te informat en relació amb els productes o serveis adquirits.

PER A GESTIONAR LA COMPRA O LA VENDA D’UN VEHICLE I LES OBLIGACIONS COMPORTEN

Recollim les dades que ens facilites en la nostra oficina, per telèfon o mitjançant correu electrònic per preparar la compra o la venta d’un vehicle amb els serveis que comporti, com la tramitació de la documentació obligatòria, pel seu registre i matriculació o altres eventuals i per a preparar el corresponent contracte i facturar-te o reemborsar-te l’import del vehicle o facturar-te els serveis prestats que no siguin inclosos.

La base que legitima els tractaments per la gestió de la compra o venta és el consentiment que manifestes en donar-nos les dades que necessitem per portar a terme el servei, en tant que la que legitima els tractaments associats amb el propi servei de compra o venta, és l’execució de contacte i la base legitimadora per a la tramitació de la documentació com per exemple el registre del propietari del vehicle davant les autoritats, és l’obligació legal.

PER A VERIFICAR LA PROPIETAT DEL VEHICLE DEL QUÈ MANIFESTES SER PROPIETARI

Podem demanar-te un document acreditatiu de la propietat del vehicle el quin declares com de la teva propietat, per tal de confirmar la condició de propietari legítim i la manca d’impediments legals que en permetin la seva venta a un tercer, com per exemple una reserva de domini o altra anotació marginal.

La base legal per al tractament d’aquestes dades és l’interès legítim de TED SERVEIS en la lluita contra el frau i l’obligació legal del Reglament relatiu a la matriculació de vehicles.

PER A PRESERVAR LA SEGURETAT MITJANÇANT VIDEOVIGILÀNCIA

Recollim la teva imatge i la teva veu a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns i les pròpies instal·lacions, i per comptar amb enregistraments de vídeo com a prova de possibles delictes.

La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès públic en la seguretat pública, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública, l’interès públic en la seguretat de les persones quan s’activa una alarma, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 34 de la Llei 8/2022, del 31 de març, de seguretat privada (finalitat per la qual hi ha un vigilant de seguretat que supervisa en temps real les imatges que recullen les càmeres durant un temps prudencial que segueix l’activació de l’alarma en la central d’alarmes), l’interès legítim de TED SERVEIS, o de tercers afectats, en demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’un enregistrament, i el nostre propi interès legítim a evitar o reduir les pèrdues derivades dels delictes comesos en les instal·lacions i els bens que alberguen, protegir la integritat dels nostres vehicles, protegir la integritat dels nostres treballadors, incrementar la seguretat en el treball i agilitzar la rapidesa de resposta enfront de riscos greus com a incendis o robatoris de tercers.

PER SELECCIONAR I CONTRACTAR EL NOSTRE PERSONAL

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fas arribar, juntament amb les dades que figurin en el teu perfil de xarxes socials estrictament professionals, com és el cas  de LinkedIn, i les què puguem recollir durant les entrevistes i tests que voluntàriament acceptis dur a terme, per a gestionar la relació amb tu pel que fa a la teva candidatura per a ocupar un lloc de treball a TED SERVEIS, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

La base de legitimació per als citats tractaments és el teu consentiment, que manifestes en fer-nos arribar el teu CV, omplir un test o assistir a una entrevista, per ser necessàries per l’execució de mesures precontractuals si ens les sol·licites, i si no tenim un procés de selecció obert o no resultes contractat i considerem que pots encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el teu CV amb el propòsit d’incloure’l en aquests futurs processos de selecció. La base que ens legitima per consultar el teu perfil en xarxes socials estrictament professionals, com LinkedIn, és el nostre interès legítim en enriquir la informació professional dels candidats per tal de reduir el temps que tant per tu com per nosaltres portarà el procés de selecció. Pots retirar el teu consentiment o oposar-te al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fas, no hi haurà cap altre efecte que la destrucció del teu CV (si ens retires el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagis enviat el teu CV.

PER A INICIAR I MANTENIR LA RELACIÓ AMB ELS NOSTRES PROVEÏDORS

Si representes un proveïdor de productes o serveis, recollim les teves dades de contacte i la teva signatura per a:

 1. Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representes .

 2. Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.

 3. Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representes.

Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagis signat amb el proveïdor que representes i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que has signat amb nosaltres.

PER A GESTIONAR EVENTUALS FUTURES RECLAMACIONS

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les teves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

COOKIES FUNCIONALS: PER A GARANTIR EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE LLOC WEB (COOKIES FUNCIONALS)

Utilitzem cookies funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb tu mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del teu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.

En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web o cookies de personalització, la seva utilització no requereix que ens donis el teu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-te els serveis del nostre lloc web d’acord amb les teves preferències.

Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

COOKIES ESTADÍSTIQUES: PER A EXTREURE ESTADÍSTIQUES AGREGADES DE L’ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB (COOKIES ANALÍTIQUES)

Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que t’oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.

En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.

Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies .

COOKIES PUBLICITÀRIES: PER A MILLORAR L’INTERÈS DE LA PUBLICITAT QUE REPS (COOKIES DE PUBLICITAT)

Descarreguem cookies de publicitat de tercers. Aquests arxius ens ajuden a inferir els teus interessos en funció de les pàgines que visites, el contingut en el qual fas clic i altres accions que realitzes en línia.

En tractar-se de cookies no necessàries, no les farem servir fins a no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà efecte tret que la teva visita al nostre lloc web no podrà utilitzar-se per a millorar l’interès de la publicitat que reps.

Pots aconseguir més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

UTILITZACIÓ DE GOOGLE ANALYTICS O GOOGLE ADS: PER A PODER UTILITZAR ELS SERVEIS DE GOOGLE

Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics, t’informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d’aquests.

La informació generada per les cookies sobre el teu ús d’aquest lloc web i les teves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Si desitges obtenir més informació, pots consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.

T’informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la teva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la teva identitat). Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google et garanteix que l’adreça IP transmesa pel teu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.

Pots consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

PER A COMUNICAR-TE BRETXES DE SEGURETAT

A TED SERVEIS assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les teves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o ex-empleat de TED SERVEIS), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-te a un alt risc, t’informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que et recomanen prendre a tu per tal que la bretxa no t’afecti.

La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-te.

PER A ALTRES FINALITATS QUE NO SIGUIN INCOMPATIBLES AMB LES ANTERIORS

Podem utilitzar les teves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.).

5.     AMB QUI PODEM COMPARTIR LES TEVES DADES PERSONALS?

No cedim a ningú les teves dades personals, tret que:

 • Siguis tu mateix qui ens ho sol·liciti.

 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho, com per exemple per a procedir al registre d’un vehicle adquirit per tu, davant Govern o per les gestions prèvies per la matriculació d’un vehicle amb l’Automòbil Club Andorra.

 • Sigui necessari per fer complir els termes i condicions dels nostres productes i serveis, inclosa la investigació de possibles violacions.

 • Sigui necessari per detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

 • Actuem com a intermediaris, per exemple, quan hem de fer una reserva d’una matrícula per al teu vehicle.

 • Compris els nostres vehicles o contractis els nostres serveis mitjançant intermediaris als qui els hi hàgim de lliurar per haver-los adquirit en el teu nom, ja sigui amb el consentiment que els hagis donat, perquè et representin legalment, o perquè ens ho hagis autoritzat explícitament a nosaltres.

 • Necessitem protegir els teus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:

 • –Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions.

 • –Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís del dit tercer d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d’imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.

 • -Una empresa subcontractada per nosaltres pugui de tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica. Atès que podrien accedir a dades de TED SERVEIS, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a TED SERVEIS.

 • -Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat de TED SERVEIS.

En el cas que necessitem realitzar una transferència internacional de dades personals, compliren amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

6.     QUANT TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES PERSONALS?

TED SERVEIS conserva les teves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la teva sol·licitud de destrucció de dades personals).

Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l’enregistrament que recull l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l’interessat involucrat que ens la requereix per a acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.

Destruirem la documentació del teu vehicle quan tingui més de XXX  

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre tu pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.

Si ens envies una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per la qual ens ho has enviat.

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les teves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7.     QUINS DRETS TENS?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal teva.

Et recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, hauràs d’exercir els teus drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb Google, t’informem que pots instal·lar en el teu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.

A continuació, t’expliquem quins altres drets tens i com exercir-los.

ELS TEUS DRETS

Pots sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

ON I COM POTS EXERCIR ELS TEUS DRETS

Pot exercir els seus drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a AQUESTA-ENTITAT, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat ‎2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb tu per a poder respondre a la teva sol·licitud, o demanar-te més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marquis al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.

 2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitges exercir a l’adreça de correu electrònic DPDextern@win2win.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobaràs aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que ets qui dius ser, et sol·licitarem que, si us plau, ens facis arribar una prova de la teva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació.

Finalment, i especialment si consideressis que no has obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, t’informem que podràs presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del teu país, o dirigint-te a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

FORMULARIS PER A L’EXERCICI DELS TEUS DRETS

A fi de facilitar-te l’exercici dels teus drets, et recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

8.     QUINES RESPONSABILITATS TENS?

En facilitar-nos les teves dades, ens garanteixes que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades personals que ens has comunicat i que les mantindràs convenientment actualitzades de manera que responguin a la teva situació real, fent-te responsable de les dades personals falses o inexactes que poguessis proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la teva inexactitud.

No ens pots facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licites. En qualsevol cas, si ens facilites les dades personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar dites terceres persones prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que has de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

En els casos en els quals hagis de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t’obligues a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d’aquestes persones .

9.     COM PROTEGIM LES TEVES DADES PERSONALS?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la teva privacitat i les teves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-te cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les teves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que et proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les teves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les teves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

No obstant això, si TED SERVEIS, determina que les teves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat dels seus empleats), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirides de manera incorrecta per un tercer, TED SERVEIS t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

10.     MODIFICACIONS D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, t’ho notificarem abans que siguin vigents fent-te arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindràs l’opció d’exercir els teus drets tal com t’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, et recomanem que revisis periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les teves dades personals.

Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubtis a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd_extern@win2win.ad.

 

Darrera actualització: 30 de març de 2023.

POLÍTICA DE COOKIES (UE)

This Cookie Policy was last updated on 13 Abril, 2023 and applies to citizens and legal permanent residents of the European Economic Area and Switzerland.

1. Introducció

El nostre lloc web, https://www.ted-automobil.com/ca (d’ara endavant “el lloc web”) utilitza galetes i altres tecnologies relacionades (per comoditat, totes les tecnologies es denominen “galetes”). Les galetes també són col·locades per tercers que hem contractat. En el document següent us informem sobre l’ús de les galetes al nostre lloc web.

2. Què són les cookies?

Una galeta és un fitxer petit i senzill que s’envia juntament amb pàgines d’aquest lloc web i que el vostre navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador o un altre dispositiu. La informació emmagatzemada en ell es pot tornar als nostres servidors o als servidors dels tercers corresponents durant una visita posterior.

3. Quins són els scripts?

Un script és una peça de codi de programari que s’utilitza per a que el nostre web funcioni correctament i interactivament. Aquest codi s’executa al nostre servidor o al vostre dispositiu.

4. Què és un web beacon?

Una balisa web (o una etiqueta de píxel) és una petita i invisible peça de text o imatge en un lloc web que s’utilitza per controlar el trànsit d’un lloc web. Per fer-ho, s’emmagatzemen diverses dades utilitzant balises web.

5. Galetes

5.1 Galetes tècniques o funcionals

Algunes galetes asseguren que certes parts del lloc web funcionen correctament i que les preferències dels usuaris segueixin sent conegudes. Utilitzant galetes funcionals, us facilitem que visiteu el nostre lloc web. D’aquesta manera, no cal que introduïu repetidament la mateixa informació quan visiteu el nostre lloc web i, per exemple, els elements romanen al carretó de la compra fins que hàgiu pagat. Podem posar aquestes galetes sense el vostre consentiment.

5.2 Cookies analítiques

Utilitzem cookies analítiques per optimitzar l’experiència del lloc web per als nostres usuaris. Amb aquestes cookies analítiques obtenim informació sobre l’ús del nostre lloc web. Demanem el vostre permís per col·locar cookies analítiques.

5.3 Cookies de màrqueting/rastreig

Les cookies de màrqueting o de rastreig són cookies o qualsevol altra forma d’emmagatzematge local, utilitzat per crear perfils d’usuari per mostrar anuncis o per rastrejar l’usuari en aquest lloc web o a través d’altres llocs web per a propòsits de màrqueting similars.

5.4 Social media

On our website, we have included content from Facebook, WhatsApp i Instagram to promote web pages (e.g. “like”, “pin”) or share (e.g. “tweet”) on social networks like Facebook, WhatsApp i Instagram. This content is embedded with code derived from Facebook, WhatsApp i Instagram and places cookies. This content might store and process certain information for personalized advertising.

Llegiu, si us plau, la política de privacitat d’aquestes xarxes socials (que poden canviar regularment) per entendre què fan amb les vostres dades personals processades utilitzant aquestes cookies. Les dades recuperades són anonimitzades el màxim possible. Facebook, WhatsApp i Instagram estan ubicats als Estats Units d’Amèrica.

6. Galetes col·locades

Miscel·lània

Propòsit pendent d’investigació

Consent to service miscel·lània

7. Consentiment

Quan visiteu el nostre lloc web per primera vegada, us mostrarem un missatge emergent amb una explicació sobre les cookies. Tan bon punt com feu clic a “Guardar preferències”, ens consentiu a utilitzar les categories de cookies i extensions que heu seleccionat al missatge emergent, tal i com es descriu en aquesta Política de cookies. Podeu desactivar l’ús de cookies a través del vostre navegador, però tingueu en compte que pot ser que el nostre lloc web ja no funcioni correctament.

7.1 Gestioneu les vostres preferències de consentiment

You have loaded the Cookie Policy without javascript support. On AMP, you can use the manage consent button on the bottom of the page.

8. Activació / desactivació i eliminació de galetes

Podeu utilitzar el navegador per a esborrar les cookies automàticament o manualment. A més, podeu especificar que determinades cookies no siguin col·locades. Una altra opció és canviar les preferències del vostre navegador per a rebre un missatge cada cop que una cookie és col·locada. Per a més informació, podeu consultar les instruccions a l’Ajuda del vostre navegador.

Tingueu en compte que el nostre lloc web pot no funcionar correctament si totes les galetes estan desactivades. Si suprimiu les galetes del navegador, se’n crearan de noves després del vostre consentiment quan torneu a visitar els nostres llocs web.

9. Els vostres drets respecte de les dades personals

Teniu els drets següents respecte a les vostres dades personals:

 • Teniu dret a saber per què es necessiten les vostres dades personals, què li passarà i quant de temps es mantindrà.

 • Dret d’accés: teniu dret a accedir a les vostres dades personals que ens són conegudes.

 • Dret de rectificació: teniu dret a completar, corregir, suprimir o bloquejar les vostres dades personals sempre que ho desitgeu.

 • Si ens doneu el consentiment per processar les seves dades, teniu el dret de revocar aquest consentiment i de suprimir les vostres dades personals.

 • Dret de transferir les vostres dades: teniu el dret de sol·licitar totes les dades personals del controlador i transferir-les en la seva totalitat a un altre controlador.

 • Dret a l’oposició: podeu oposar-vos al processament de les vostres dades. Complim amb això, tret que hi hagi motius justificats per al processament.

Per exercir aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Consulteu les dades de contacte a la part inferior d’aquesta Política de cookies. Si teniu una queixa sobre com gestionem les vostres dades, ens agradaria escoltar-vos, però també teniu el dret de presentar una reclamació a l’autoritat de supervisió (l’Agència de Protecció de Dades).

10. Detalls de contacte

Per a preguntes i/o comentaris sobre la nostra Política de cookies i aquesta declaració, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant les següents dades de contacte:

TED SERVEIS, SL
C/ Mirador d’Encamp 16 PL-5 AD200 Encamp ANDORRA
Andorra
Lloc web: https://www.ted-automobil.com/ca
Correu electrònic: info@ted-automobil.com
Número de telèfon: 00376343350

This Cookie Policy was synchronized with cookiedatabase.org on 12 Abril, 2023.

bottom of page